Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Kraina Bałtycka

02 listopad 2011r.

Kraina Bałtycka obejmuje trzy dzielnice przyrodniczo-leśne: a) Pas nadmorski b) Pojezierze Bałtyckie c) Żuławy. a) PAS NADMORSKI ciągnie się wzdłuż Bałtyku. Dzielnica ta o szerokości od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów obejmuje północną część powiatu lęborskiego (część Nadleśnictw Łeba i Choczewo), północną i wschodnią część powiatu puckiego (część Nadleśnictw Darz-■lubie i Chylonia), Trójmiasto, północną część powiatu gdańskiego, nowodworskiego i elbląskiego (całe Nadleśnictwo Stegna). Na luźnych piaskach wydmowych występują siedliska boru suchego. Tam, gdzie zwiększa się wilgotność gleby, spotykamy bór świeży, a nawet bagienny. Na żyżniejszych glebach występują także pewne partie lasów liściastych, jak np. Kępa Redłowska czy Oksywska. Dzielnica ta ma wyjątkowo duże znaczenie dla turystyki i rekreacji. b) DZIELNICA POJEZIERZA BAŁTYCKIEGO obejmuje znaczną część województwa gdańskiego i rozciąga się pomiędzy Dzielnicą Pasa Nadmorskiego a granicą wyznaczoną przez morenę czołową Pomorza. W tej dzielnicy mamy tereny należące administracyjnie do następujących powiatów: lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, kościerskiego i starogardzkiego oraz częściowo gdańskiego i tczewskiego. Ukształtowanie tego terenu jest bardzo urozmaicone i silnie zróżnicowane, od najniżej położonych dolin nadmorskich do najwyższego wzniesienia Pomorza, Wieżycy (330 m n.p.m.). Możemy tu spotkać stosunkowo dużo stromych stoków moreny czołowej i pagórków moreny dennej. W dzielnicy Pojezierza Bałtyckiego rozróżniamy jeszcze dwa rejony: Po.brzeże Bałtyckie, które obejmuje tereny nizinne, stanowiące strefę przejściową od Pasa Nadmorskiego do właściwego Pojezierza i Pojezierze Kaszubskie — teren bardzo urozmaicony, z licznymi jeziorami, położonymi wśród zalesionych wzniesień. c) DZIELNICA ŻUŁAW to ostatnia dzielnica Krainy Bałtyckiej, powstała na miejscu dawnej zatoki morskiej, przegrodzonej wałem wydm Mierzei Wiślanej. Granicę zachodnią Żuław tworzy krawędź Pojezierza Kaszubskiego, południową — krawędź Pojezierza Iławskiego i wschodnią — krawędź Wysoczyzny Elbląskiej. Żuławy to rozległa nizina delty Wisły i Nogai-u, położona w znacznej swej części w depresji, wyróżniająca się jako jedyna w swoim rodzaju dzielnica geograficzna Polski. W żadnej innej dzielnicy Polski człowiek nie dokonał tak zasadniczego przeobrażenia przyrody, jak na Żuławach. Walka człowieka z przy-rodą o wydarcie tych ziem wodzie trwała około 500 lat. Dziś cały obszar Żuław, pocięty licznymi kanałami oraz setkami rowów osuszających tworzy jakby szachownicę, składającą się z różnej wielkości obwałowanych pól — polderów. Tu i ówdzie widać kępy drzew i krzewów. Krajobraz właściwie monotonny, sztuczny a jednak ciekawyj przede wszystkim jako wynik pracy człowieka. Niegdyś na wyniosłościach Żuław rosły lasy liściaste (dąb, grab, jesion, wiąz, buk). Ostatni skrawek lasu padł pod siekierą w 1860 r. Jako jedyny świadek rosnących dawniej lasów pozostał okazały dąb w parku majątku PGR Grabiny-Zameczek. Obecnie zakłada się na terenie Żuław pasy leśne, które mają chronić je przed niekorzystnym działaniem wiatrów, regulować wilgotność gleby i podnieść walory estetyczne tej monotonnej krajobrazowo dzielnicy.

ocena 3,7/5 (na podstawie 24 ocen)

wczasy, Bałtyk, Gdańsk, przyroda, żuławy