Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Jezioro Turkusowe

02 September 2013r.

Jezioro Turkusowe Jezioro Turkusowe (12, 13) jest zbiornikiem powstałym w dawnym wyrobisku margli powstałych w okresie kredowym. Jezioro jest zasilane wodami gruntowymi i opadowymi. Jego powierzchnia wynosi 5,57 ha, a głębokość maksy- Poziom iluwialny (poziom wmywania) - poziom glebowy, w którym odbywa się strącanie związków mineralnych wyługowanych z poziomu eluwialnego. Inoceramy - małże występujące powszechnie w okresie kredowym, skamieniałości. Margiel - skała osadowa złożona z ziarna kalcytowego i minerałów ilastych o barwie białej, szarej, brunatnej. Glacjalna - lodowcowa. Egzaracja - zdzieranie i rozdrabnianie materiału skalnego przez przesuwający się lodowiec lub lądolód. malna dochodzi do 21,5 m. Zwierciadło wody znajduje się na rzędnej 2,6 m n.p.m., a więc dno jeziora stanowi krypto-depresję i znajduje się 18,9 m poniżej poziomu morza. Dobrze odsłonięta część profilu znajdującego się poniżej Góry Piaskowej zbudowana jest z białej kredy piszącej z licznymi konkrecjami krzemiennymi. Poniżej występuje jasnoszara kreda marglista, która znika pod powierzchnią wody. W utworach kredy piszącej od dawna stwierdzano występowanie skamieniałości inoceramów, małżoraczków, mszy-wiołów oraz otwornic. Kopalnia margli funkcjonowała od 1855 roku do lat trzydziestych XX wieku. Urobek był wykorzystywany w fabryce cementu portlandzkiego w Lubiniu. Powyżej jeziora w lesie znajdują się pozostałości budynków i urządzeń, które służyły do transportu wydobytego materiału. Cementownia działała do 1931 roku. Była to jedna z większych cementowni w ówczesnych Niemczech i produkowała ok. 80 tys. ton cementu rocznie. Do cementowni dostarczano również materiał wydobyty w wyrobisku w Trzciągowie i Wicku (14). Pod koniec istnienia cementowni w związku z wyczerpywaniem się surowca sprowadzono go morzem z Rugii. Dolina Trzciągowska Dolina rozcinająca w poprzek wolińską morenę czołową stanowi do dzisiaj najbardziej zagadkową formę terenu na wyspie Wolin. Istnieją jedynie mniej lub bardziej uzasadnione przypuszczenia. Jedno zakłada, że jest to rynna glacjalna ukształtowana wskutek erozyjnej działalności wód podlodowcowych. Według drugiej koncepcji Dolina Trzciągowska jest formą egzaracyjną powstałą w efekcie erozji wywołanej wysunięciem się z dużego lobu lodowcowego Odry niewielkiego, drugorzędnego jęzora lodu. W północnej części doliny znajduje się stanowisko dokumentacyjne „Kredownia". Są to 3 łatwo dostępne niewielkie wyrobiska kredy piszącej z wkładkami margli. Można tu również spotkać margle. „Kredownia" jest dobrze widoczna z Góry Piaskowej nad Jeziorem Turkusowym. Zalesie W Zalesiu po lewej stronie na zboczu (lepiej widoczne, gdy nie ma liści) widoczne są pozostałości po dwóch stanowiskach tajnej broni niemieckiej z okresu II wojny światowej V-3. Na jednym z nich prawdopodobnie zamontowana była lufa działa o długości około 125 m, na drugim około 90 m. Już w roku 1942 powstał pomysł wielokomorowego działa o dużym zasięgu. Od roku 1943 Niemcy prowadzili w Zalesiu próby nowej broni. Praktyczne zastosowanie tak zwanych stonóg nastąpiło podczas niemieckiej ofensywy w Ardenach. W rejonie Trewiru (Trier) zmontowano działo strzelające na odległość około 65 km. Problemem było jednak to, że w ciągu doby wystrzeliwano tylko trzy pociski. W sumie wystrzelono tam ponad 150 pocisków. Ostatnie próby z V-3 przeprowadzono w Zalesiu jeszcze w styczniu 1945 r. Wkraczające na wyspę oddziały radziecki zastały tylko betonowe i ceglane fundamenty dział V-3. Klif - Świdna Kępa i Grodno Świdna Kępa to jeden z najbardziej malowniczych odcinków klifu na Wolinie, który w tym miejscu jest wyraźnie wysunięty w kierunku morza. Miejsce to znajduje się ok. 3,5 km na zachód od plaży w Wisełce. Klif w tym miejscu ma wysokość ok. 60 m. Plaża u podnóża klifu jest wąska i usłana głazami. Największe nagromadzenie głazów narzutowych zostało objęte ochroną w postaci pomnika przyrody o nazwie „Głazy Piastowskie". Różnorodność materiału skalnego jest imponująca i jest to doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych z rozpoznawania minerałów i skał. W ścianie klifu odsłania się doskonale budowa geologiczna wolińskiej moreny czołowej. Widoczny jest tu nieco powyżej plaży porwak szarych margli kredowych, w którym znajdują się muszle inoceramów, a także liczne konkrecje markasytowe. Piękne okazy konkrecji można znaleźć na plaży tuż poniżej linii wody. Powyżej margli znajdują się dwie warstwy glin zwałowych: szara - starsza wiązana ze zlodowaceniem Warty i brązowa - młodsza, powstała w czasie ostatniego nasunięcia lądolodu. Poza analizą budowy geologicznej na klifie można obserwować współczesne procesy rzeźbotwórcze kształtujące brzeg klifowy (15). Wśród nich są liczne osuwiska, stożki napływowe, podcięcia i nisze abrazyjne. Porwak - dużych rozmiarów blok skalny odkłuty od podłoża przez lądolód, przemieszczony na dużą odległość i złożony w obrębie osadów polodowcowych. Konkrecja - skupienie minerałów lub agregatów mineralnych tkwiące w skałach osadowych różniące się od otoczenia składem i budową. Mają kształt kulisty, soczewkowaty lub gruzłowaty.

ocena 3.8/5 (na podstawie 32 ocen)

Rezerwuj noclegi na wczasy w Polsce.
wczasy, wakacje w polsce, wczasy w Polsce, wycieczki zagraniczne, Jezioro Turkusowe, Jeziora, Wolin, morze, Rugia, Klif, Pomorze Zachodnie, Wczasy, Wypoczynek, Zwiedzanie