Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Gdynia - przemysł

04 listopad 2011r.

GDYNIA wyróżnia się znacznym uprzemysłowieniem, a podstawową gałęzią jest tzw. gospodarka morska, dająca zatrudnienie ponad 40 tysiącom mieszkańców. Gospodarkę morską reprezentują przede wszystkim: — Morski Port Handlowy — przedsiębiorstwo administrujące i eksploatujące port, — 3 stocznie: Stocznia im. Komuny Paryskiej, Stocznia Remontowa "Nauta" i Stocznia Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków, — armator Polskie Linie Oceaniczne (PLO) oraz Polskie Ratownictwo Okrętowe (PRO), — Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Dalmor" oraz Zakłady Rybne i spółdzielnia przetwórstwa rybnego "Syrena". GDYNIA jest znaczącym w kraju ośrodkiem szkolnictwa wyższego i ośrodkiem naukowym, związanym głównie z morzem. Działa tu Wyższa Szkoła Morska, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Uniwersytet Gdański — Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii. Ponadto w mieście działają: Morski Instytut Rybacki, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centralne Laboratorium Przemysłu Rybnego i inne. GDYNIA jest znanym centrum sportowym, którego bazę stanowią m.in. basen Żeglarski im. gen. M. Zaruskiego, służący zarówno żeglarzom krajowym jak i gościom zagranicznym, oraz obiekty sportowe klubów "Arka", "Bałtyk", "Flota" i "Start". Na frontowej ścianie gmachu Urzędu Miejskiego w Gdyni w 1977 roku umieszczone zostały dwie tablice o następującej treści: "Krajowa Rada Narodowa uchwałą z dnia 3 I 1947 roku postanowiła za obywatelską postawę ludności i Marynarki Wojennej w walce z niemieckim najeźdźcą oraz za zasługi położone w obronie miasta we Wrześniu 1939 roku odznaczyć miasto Gdynię Orderem Krzyża Grunwaldu III Klasy".

ocena 3,7/5 (na podstawie 24 ocen)

wczasy, Gdynia, przemysł